ܓܨبا خود در این فکر هستم من خود لغت نامه ی دردم ܓܨ

آدما میگن تو باعث میشی سرطان بگیرم و چند سالی زودتر بمیرم.

اما خیالی نیست...
اونا نمی دونن !

اما من که خوب میدونم...

می دونم اگه تو نبودی ؛ خیلی وقت پیشا از دست همین آدما سکته کرده بودم!

از دست همینا که ازت بد میگن و الان شدن دایه ی مهربانتر از مادر.

همین الانش هم به لطف تو زنده ام.

تویی که خیلی وقتا آرومم کردی...

همون وقتا که همین آدما منو تا مرز سکته بُردند...

اونا بردند و تو بَرَم گردوندی!

دَمِت گرم رفیق...

 

.

.

.

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

 

ﺧﯿﺎﻟـﺖ ﺭﺍﺣـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ , ﭼﯿــﺰﯼ ﻧﺸـﺪﻩ

ﯾﮏ ﺷﮑﺴـﺖ ﻋﺎﻃﻔـﯽ ﺳـﺎﺩﻩ ؛

ﺩﻭﺳﺘـﺶ ﺩﺍﺷﺘـﻢ , ﺩﻭﺳﺘـﻢ ﺩﺍﺷﺖ

ﺩﻭﺳﺘـﺶ ﺩﺍﺭﻡ , ﺩﯾﮕـﺮ ﺩﻭﺳﺘــﻢ ﻧـﺪﺍﺭﺩ

ﻣﺎﻧـــــﺪﻩ ﺍﻡ , ﺭﻓﺘـــــﻪ

... ﻫﺴﺘـــــﻢ , ﻭﻟــــﯽ ﺍﻭ ﻧﯿـــﺴﺖ

ﺑﻪ ﻫﻤﯿـﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ...

ﻓﻘــــﻂ ...

ﻓﻘـﻂ ﯾﮏ ﻧﻔــﺮ ﺍﯾـﻦ ﺣـﻮﺍﻟﯽ

ﺑـﺪﺟــــﻮﺭﯼ ...

ﺳﯿﮕـــــــــﺎﺭ میکشد ....

 

.

.

.

 

 

 http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

بعد از اينكه ولم كردي ، نگران تو يا خودم نيستم . . .

نگران " قلبم " هستم كه بهم " اعتماد " كرده بود . . .

 
جواب قلبمو نميدونم چي بدم !

 

.

.

.

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

مرد که باشی ، حقت فقط در دل نگه داشتن است . . .

مرد که باشی ، از دور نمای کوهی را داری . . .

مغرور ،

غمگین ،

تنها . . .

مرد که باشی ،شب که دلت از تنهایی بگیرد

رویت نمیشود به هیچکس رو بزنی ،

 

.

.

.

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

در سرزمینی که زنانش

تمام شرافت من را به جیبم میدانند

بی شرف باشم اگر

تمام خاطراتم را به "دو پستان درشت سخت" نفروشم .

بگذار فروغ هم توی گور بلرزد ....

دیگر فروغ هم نمیتواند بگوید

"مرا به حرکت کرمی در خلع گوشتی چکار"

تمام روسپیان شهر را خبر کنید .

پیامی آورده ام , پیامی از نسلی نووووو

دیگر افسانه ها ارضایم نمیکنند."

عشق ..... هه

عشقی که از جنس اسکناس است

از این افسانه ها خواهم ساخت .. !!!

 

.

.

.

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

مــُسکــّـــِنهای پر درد . . .

بیهوشی در بـــیداری . . .

هوشیاری در خــواب . . .

سردرد شده یه عادت . . . مث عادت (ماهیانه)

دلم میخواد برم به یه کــُمای چند ساله . . .

 

.

.

.

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

سـَرَم گـیـج مـیـره وَقـتـی بـه اتـاقـم نـگـاه مـیـکـُنـَم طـَعـم دوزخ رُ مـیـده . . !

 

.

.

.

 

 

 http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

بــخند دنیا!
امشب به کامـِ توست!

باز همـ برهنه میشوند افـکار من
و
تـو
راست میکنی
مثل همیشه...

امـا اینبار فـرق دارد

بوسه های وحشیانه اتـ
یکی پس از دیگری
فقط در عـرض

یک
دو
سه

ثانیه
آراممـ میکند

چـشم هایمـ را میبندمـ
افکارمـ عریان در آغوشت

دیگر دردی حس نمیکنمـ

هرچه هستـ
لذت است و بـس..

امشبـ
به همین سادگی
ذهـنِ من همـ فاحشه میشود..

 

.

.

.

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

برای من!

ساحل خطرناک تر از دریاست

وقتی تو آنجا قدم میزنی...

همه حواسشان به دریاست

تا کسی در آب غرق نشود!

من اما

سیگاری روشن می کنم و در ساحل

بی اختیار ، غرقِ تو می شوم...

 

.

.

.

 

 

 http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

پـول کـه نـَداشـتـه بـاشـی . .

هـَمـه تـَنـهـایـَت مـی گـُذارَنــد

حـَتـی پـاکـَت ِ سـیـگـار . . !

 

.

.

.

 

 

 http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 چقــــدر دلـــم پـــر درد اســت امـروز...!

کـــاش خـــودم هـــم مثل ســــیـــگــارم...

مـــیســـوخــتم...

دود میشدم...

امـــروز تـــمـــام مـــیشـــدم...!

 

.

.

.

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

خـیـالـَت تـَوَهـُمـیـسـت اَز جـِنـس دود سـیـگـ ـار ، مـَسـت کـُنـَنـده و گـُذَرا . .

 

.

.

.

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

خیلی حالش خراب بود

از زمین و زمان بریده بود

مدام سیگار میکشید

رفتم تو زندگیش

خیلی طول نکشید که حالش خوب شد

تشکر کرد و رفت تو زندگی یکی دیگه !

حالا من سالهاست که مدام سیگار میکشم !

 

.

.

.

 

 http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

 برای کسی که روزی هزار بار زنده بگور می شود

دو سه سال زودتر مُردن!

شاید تنها انگیزه ی سیگار کشیدن باشد....

 

.

.

.

 

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif 

 

مردی را میشناسم که هنگام عصبانیت
داد نمیزند...
ناسزا نمیگوید...
نمیزند...
نمیشکند...
تهمت نمیزند...
کبود نمیکند...
خراب نمیکند...
تنها سیگاری روشن میکند و...
در آن میسوزاند تمام خشم خودرا
تا مبادا به کسانی که دوستشان دارد از گل کمتر گفته باشند...

 

.

.

.

 

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

سالها با تو زیستم , بی آنکه کنارم باشی.
تو را نفس کشیدم , از فرسنگ ها دورتر!
اما کسی نفهمید...

تا اینکه سیگاری شدم
و سیگار , رسوای شَهرم کرد.

بازدم های دودی ام به شکل ناباورانه ای...
شکل اندام تو را گرفته بودند.

آری...
مــــن سالـــــها تــــو را نــــفس کشـــیده ام بانو

 

.

.

.

 

 

 http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

آدم های لبریزازنفرت!

عشق های پرشهوت!

عرق سگی های پست فطرت!

همه چیزخوب است...

چرابدباشم????

عشق هایشان میان پاهایشان نفس میکشد...

شرافت آدم هم آغوشی ست....

فاصله هرعشق باعشقه بعدی یک نخ سیگاراست ...

بااین همه خوبی چرابدباشم!!!!

آرامم!!!

فقط سیگارم رابرایم بیاوریدمن آدم خوبی بودم باعث وبانیش توبودی...

خودت تو.....

 

.

.

.

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

به سلامتی اونی که دلم واسش خیلی تنگه اما بهش قول دادم مزاحمش نشم
به سلامتی اونی که آرزوی داشتنش واسه منه و وصالش واسه رقیب من
به سلامتی اونی که فقط خوبی شو خواستم ولی همه جا نشست بدیمو گفت
به سلامتی اونی که می دونم بهم خیانت می کنه اما خودمو گول می زنم و می گم دروغه
به سلامتی اونی که حتی با هزار تا بدی که در حقم کرده اگه بازم بیاد طرفم دلم نمیاد برنجونمش
به سلامتی اونی که تا فهمید چه قدر دوستش دارم شروع کرد به اذیت کردن...

 

.

.

.

 

× جمعه سی و یکم مرداد 1393 × 0:35 × ܓܓܨܓܨ یه قدیمیܓܨ ܓܓܨ ×

تراژدی همین صبح هایست ...
که تو برای بیداری تصمیمی میگیری
ومن برای خوابیدن!

پ.ن:صبح بخیر!

 

.

.

.

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

دیگر دیازپام هم غم این ماتم را نمی خواباند...

خیالت راحت من همه چیز را به درک واگذار کرده ام ........ !

 

.

.

.

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

اینجا بعد از آنکه دیوانه تان کردند...
از سرشان بازتان میکنند
بخیه هم میزنند تا وجدانشان آرام گیرد ...

 

.

.

.

 

 

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif 

 

سکـــوت میکـــنم ...!

گاهـــی حجـــم یک فریــــاد درون دهـانم جا نمیـــشود...!

 

.

.

.

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

دود می کنم ؛
نام ت ، یاد ت ، صدایـ ت را در یک کام سیگار !
در تنهائی ام چه کامی می دهد شهوت ِ داغ ِ نبودنـ ت . . .

 

.

.

.

 

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

من معمولا چهره هیچکس رو فراموش نمی کنم؛ اما در خصوص شما،

حاضرم با کمال میل استثنا قائل بشم.

 

.

.

.

 

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

 

بی گاه هوایت به سرم میزند

یادت درد دارد

این خاطرات زهر دارد

سیگارم نم دارد

هر وقت که چشمانم را میبندم تصویر چشمانت مرا بی خواب میکند

.

.

.

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

لعنـتــــــــــــــــــــ به یادتـــــــ تـــو ...

لعنتـــــــ به قلبــــــــــ من

لعنتـــــــ به تو که گفتی: سیگــــــــارو ترک کن ؛ترکتــــــــــ نمیکنم!

لعنتـــــــ به من که هنوز سیگـــــار میکشم و تـنـهـام...

لعنتـــــــ به من که از همه بریدم. . .

لعنتـــــــ به تـــــــــــو . . . .

 

.

.

.

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

حرف‌هایت نیش دارند

دیوار افکارم را می‌شکافند

نگاهت ریشه قلبم را خشکاند

سیگار مرهمی بر بی‌مهری‌هایت است

مارلبرو می‌کشم

به سلامتی درخت خشکیده در بهار

مشروب سر می‌کشم . .

خون هم رنگ شب می‌پاشد روی قالی

کنج اتاق . .

 

.

.

.

 

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

هیچ جای این شهر
از یادت در امان نیستم..
حتی به کوچۀ علی چپ که می روم..!

 

.

.

.

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

تو رفتی اما من ساکت نشستم
اصلا انگار نه انـــــگار اتفاقی
داره رخ میده تو زندگی من
...

 

.

.

.

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

 

عید سعید فطر مبارک

 

× سه شنبه هفتم مرداد 1393 × 3:33 × ܓܓܨܓܨ یه قدیمیܓܨ ܓܓܨ ×

بگذار راستش را بگویم؛
حال من خوب است...
خوبتر از آنچه فکرش را بکنی!
آنقدر که هر بار نمکی از کوچه مان رد می شود،
بدون اینکه گوش هایش را تیز کند صدای خنده های وقت و بی وقت مرا می شنود...
قهقهه می زنم.... ریسه می روم...
وای که چقدر حالم خوب است... وای...
نه مستم! نه دیوانه!
من عاقلی هستم که مغزش را موریانه ها جویده اند!
و هر روز تفاله های افکارم را در سکوت محض بودن و شدن به روسپی های کوچه ی سیزدهم می بخشم...
راستش را بخواهی،
نگاهت را به بازی گرفته ام!
همیشه دارم رُل بازی می کنم!
به امید روزی که برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شوم!!!
وقتی می خندم هرگز نخواهی فهمید که در من مردی ست که مرده است و مردی ست که عصاره زندگی را هر روز از شیشه ی کوچک دارو بر چشمانش می چکاند...
و تو را این چنین مغلوب خویش می کند...
کسی چه می داند شاید قاصدک مرا با خود خواهد برد....
و سایه ام پرتره ی لبخندم را به دیوار شهر خواهد آویخت...
حال من خوب است، خوبتر از آنچه فکرش را بکنی...!

.

.

.

 

 

 

 http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

بدهکار هیچ کس نیستم
جز همین ماه
که تو را به یادم می آورد

 

.

.

.

 

 

 http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

من ... جوان مرده‌ام
خیلی‌ جوان
می میری وقتی‌ دلخوشی نداشته باشی‌
آرزو نداشته باشی‌
وقتی‌ یک روز از خوابِ دیازپام زده ات بلند میشوی و دنیا را تار می‌‌بینی‌
وقتی‌ رویا‌ها چهار خانه می شوند...
انگار زندگی‌ را از پشتِ پنجره می‌‌بینی‌
می میری وقتی‌ نیکوتین می‌‌شود صبحانه و ناهار و شامت
برایت ویتامین تجویز می کنند و آرام بخش
به جایِ آفتاب
به جایِ آبیِ آسمان
به جایِ کمی‌ آغوش باز
به جایِ صحبت از پرنده
تازگیها کشف کرده ام مثل من زیاد هستند
آنهایی که از روشنی جایی‌ که نشسته اند ظلمات را می‌بینند
تو می‌‌فهمی

ما دیوانه نیستیم

ما فقط جوان مُرده ایم

 

.

.

.

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

 

چَـند ساعَتی با هَم بودیم

مــَـــن به تـــــو نگاه میکَردَم…

و تــو به ساعَتَت

تـو قَــرار داشتی و مَن بـــی قَراری …

 

.

.

.

 

 

 

 

 http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

 

میـدانم بــــرای گــفتن این حـــرف ها دیـر شـده

فقط آمده اَمـ بگـویـم

زود رفتــــی لعنتــی! زود!

خیلی زود ...

 

.

.

.

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

هی...!
همش افسوس میخوریم!
حقیقت اینه: یه مرد اینجاست که یه عمره نمیخواد باور کنه تنهاست!
همین!

 

.

.

.

 

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

جُلوتَر نَیا!
خاکِستَر می شَوی
اینجا دِلی را سُوزانده اَند...

 

.

.

.

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

لعنتی ؛
بیا قرار بگذاریم هر چهارشنبه
همین ساعت
در خوابی
خیالی
...جایی
یک دلِ سیـر
هم را ببینیم...

 

.

.

.

 

 

 

 http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

بَعد اَز خُداحافِظیَت
مَن ،
مَن نَبودَم ....
بَم بودَم .... بَعد اَز زِلزِله

.

.

.

 

 

 http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

 

رفتـنت
تـوضیح اضافی نمیخواهد!!

.

.

.

 

 

 http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

نهایتا ؛

دل به جایی می رسد ...

که دو راه بیشتر ندارد ؛

یا باید خون شود ...

یا سنگ !

 

.

.

.

 

× جمعه سوم مرداد 1393 × 16:21 × ܓܓܨܓܨ یه قدیمیܓܨ ܓܓܨ ×

تا ته فرو میکنم آلت احساساتم را...
تا پاره شود بکارت هر چه صداقت...
هرچه اعتماد...
هرچه عاشقی...
هر چه رفاقت...
به دنبال چه میگردی مجنون ابله....؟
لیلای تو درآغوش فرهاد خوابیده.
عزیزکم
اینجا ایران است...
اینجا عشق را نه در دل بلکه در بین ران ها جستجو میکنند...

 

.

.

.

 

http://tar-did.persiangig.com/sleep.jpg

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif 

 

مغزم

مغزم درد می کند از حرف زدن

چقدر حرف زده ام

چقدر در ذهنم حرف زده ام!

.
محمود دولت آبادی

 

 

.

.

.

 

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

مَــــــــــرد سیگار می کِشَد،،،

تو دود می بیـــــــــــنی ،،،

او خــــــاطره ،،،!!!

 

.

.

.

 

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

  

لعنت به دوست داشتن هايى كه دست خودت نيست...

 

.

.

.

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

وقتی به سیگار کشیدن های بی حساب خود فکر می کنم
پیرمردی را می بینم
که ریشه ی جوانه هایش را
مابین ِ گلــ غنچه های مصنوعی
محو ِ در سال های گذرانی که دود می شد
از یاد باغچه برذ..
..
امروز
نود و چند ساله شدم

 

.

.

.

 

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif 

بعضی حرفها گفتنی ست،
بعضی نوشتنی
و بعضی هیچکدام ...
این روزها به هیچکدام نزدیکترم ...!!

 

.

.

.

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif 

 

خیالی نیست دیگر دردهایم را نمی گویم

به روی دردهای کهنه ام تشدید بگذارید

 

.

.

.

 

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif 

-چند سالته ؟
- وقتی سر حالم شونزده سال
و وقتی خستم بیستُ پنج سال ...
- الان چند سالته ؟
- هزار سال ...!

.

.

.

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif 

 

این‌روزها دلم بیمار است.

هی دارد بالا می‌آورد

پس‌مانده‌های تو را !

 

.

.

.

 

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/q71/s720x720/10402871_763353680353687_5779170291021259750_n.jpg

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif 

 

مردی را میشناسم
اشک هایش را شبانه کنار پنجره اتاقش جاری میکند...
سیگار و فنجان قهوه به دست...
همه را دوست دارد اما خودش تنهـــــاست...
روز ها و شب ها
در انتظار نگـــــــاهی آشنا زنی...
سالهاست که در سر کوچه ای معــــــــرفت قدم میزند. ..

اما مرد قصه ما.........

پنهــــانی عاشق میشود و در کنار غبار سالها فراموش میشود.

 

.

.

.

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

عدالت ؛ یعنی ...

دختری ؛ چوب کبریتهای نفروخته اش را میخورد !

مردی ؛ خورشید را میخرد ؛ تا با آن سیگارش را روشن کند !!

اختلاف ؛ یعنی ...

مردی ؛ برای اجاره خانه کلیه اش را میفروشد !

زنی ؛ بخاطر زیبایی, کلیه بدنش را عمل میکند !!

دنیای عجیبیست . . .

یکی ؛ پول پارو میکند و یکی ؛ اشکهایش را !

 

.

.

.

 

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

 

 
× سه شنبه سوم تیر 1393 × 15:52 × ܓܓܨܓܨ یه قدیمیܓܨ ܓܓܨ ×

من اینهمه از سیگار می نویسم...

اما تو اینهمه رو "از سیگار" نخون...

تو همرو "از دردام" بخون...

"از خنجرایی که از پشت بهم زدن"

"از خیانتایی که جلو چشمام مرتکب شدن و تو چشمم خیره منتظر موندن فراموش کنم...

از دروغایی که به رو نیاوردم و فکر کردن نمی فهمم ، شاخدارترش کردن...

از تنهایی شب تا صبحم و از نقاب جوک و دلقک بازی صبح تا شبم...

از آهنگی که ساعت ها پشت سر هم بی توجه تو گوشم پلی شد...

از اشکایی که تو اوج سردرد ناخودآگاه سرازیر شدن و از بالشم که زیر مشتای عصبانیم صداش در

نیومد...

آره عزیزم ، تو "از سیگار" نخون... من اینهمه از سیگار می نویسم ، اما ، سیگار بهانه ست... تو بفهم اینهمه درد رو... تو بفهم این همه درد رو....


.

.

.

 

 http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

 

سیگار کشیدن یه حقه قدیمیه ...
برای کم کردن بار دردی که روزی آرامشت بوده ...
برای سرکوب خیالی که بی خیالته ...

 

 

.

.

.

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

واقعیت رو بیخیال ...
بیا دو نخ رویا بکشیم ...

 

.

.

.

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

کافه چی روی میزش چنین نوشته بود :

" اینجا
طعم دلتنگی
تلخ تر از قهوه
است "

 

.

.

.

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

تنهــــــــــــــــــایـی یـــعنی ؛
یـه بـغــــــــــض كهنـه..
یـه چشـم ِخـیس..
یـه موزیـک لایـت...
یـه فنجون قهـوه ی تلخ..
و یه پاکت سیـــــــــــــگار ...

 

 

.

.

.

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

دنیای عجیبی است
آدمها رنگارنگ ، دود سیگارها یکرنگ !

 

.

.

.

 

 http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

سیگار بهونه بود ،،،،،،،
تا بهت نگم که چی میکشم !!!!

 

.

.

.

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

بگم ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ؟
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﯽ؟
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﻭﺝ ﺟﻮﻭﻧﯽ ﭘﯿﺮﻣﻮﻥ ﮐﺮﺩﻩ؟
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺭﻩ ﺑﺎﻫﺎﻣﻮﻥ ﺭﺍﻩ ﻧﯿﻮﻣﺪﻩ؟
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺸﻘﻢ ﮐﻪ ...؟
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻏﺮﻭﺭﻡ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ؟
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﻝ ﺑﺴﺖ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ؟
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﺎﻡ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺷﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﺧﻮﻥ؟
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺩﻣﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﻧﻤﮏ ﻧﺸﻨﺎﺱ ﺗﺮ؟
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﯽ؟
ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺒﺮﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻤﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯿﻢ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻣﻮ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯿﮑﺸﻪ

 

.

.

.

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

شاهانه سیگار بکش ...
مثل یک مرد ، مثل یک جنتلمن ...
وقت سیگار کشیدن بی تفاوت نباش ...
یا اخم کن یا کمی لبخند بزن ...
بگذار سیگارت آغشته به احساس باشد ...
سیگارت را با فندک روشن کن.
کبریت تلخیه دوس داشتنی سیگارت را به طعمِ مزخرف گوگرد مبتلا می کند ...
اغوا گرانه سیگار بکش ...
بگذار کسی که پُک زدنت را میبیند دلش سیگار بخواهد ...
با دوستانت سیگار بکش ...
سیگارشان را آتش کن ...
و با بازدم های عمیقِ دسته جمعی روحت را تازه کن ...
جانانه از سیگار کام بگیر ...
بگذار اکسیژن به دودِ سیگار حسودی کند ...
با سیگار پرواز کن ، از نطفه ی خاطرات تا منتها الیه رویاهای دوور ...
و در انتها با سیگار به انتهای زندگی سلام کن !!!
به استقبال مرگ برو ...!!!
و با سینه ای ستبر ، پُک به سیگارت بزن و با دنیا وداع کن ...!!!

 

.

.

.

 

 

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

خدایا هر حاجتی که به صلاحم هست و رضای تو هست، برآورده بفرما...
بگو الهی آمین

 

.

.

.

 

http://upcity.ir/images2/98782604402784155375.jpg

 

 

× چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393 × 0:30 × ܓܓܨܓܨ یه قدیمیܓܨ ܓܓܨ ×

گفت تو به راحتی ترکم کردی…
اما …
این ته سیگار هایم چیزی دیگری شهادت میدهند...


.
.
.


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif


بعد از رفتنت
برای زندگیم برنامه های مرتبی چیدم
شب تا صبح بیدار
صبح تا شب سیگار


.
.
.


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

روزهایـی پر از خاطـره....
هفـته هایـی سر شار ازتنـهایی...
ماه هایـی لبریـز از سیـــگار...
و سالهـایی هـمراه با سرفــه...!

.
.
.

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

دود سیگار با یه روح بیمار

دو سه روزه بیکار

توی خونه بیدار

اشکایی که میچکه روی گیتار !


.
.
.

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif
روبروي من
نشسته ی
ميان
کافه ی
که تنهایی به تنهایی
سرو می شود...!!
ومن
غرق در چشم های تو
که همينطور ارام
بين انگشتانم
دود مي شوم ...!!
وتو
چه ساد ه
مي گذري
ازاين
اتش و طوفانی
که بر پا کرده ی......!!!

.
.
.

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif
سیـــــــگـــار بـــدهـــید...
میـــخـــوامـــ خـــاطـــره دود کـــنــمـــ !
افـــکـــار مـــن مـــثـــل سیــــــگـــاره
تـــلخـــه !
مـــزش کـــن ؛
نـــخـــواســـتی بـــندازشـــ دور...


.
.
.


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif
چرا
ترک کنم سیگار لعنتی را
که فریاد میزند
نبودنت را ؟
که در دست میگیرم بدن نرمش را
جای دستهای سردت . . .
که کام میگیرم از لبان گرمش
جای لبهای سردت که حس میکنم بودنش را..


.
.
.

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif
جایت خالی!
چه‌قدر هوا برای داشتنت خوب است...


.
.
.

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif


احساسم را نمي فروشم ،
حتي به بالاترين بها!
ولي . . .
آنگونه كه بخواهم خرج ميكنم ..
.
.
.
.
.
براي آنهايي كه لايق هستند !.
.
.

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif
× چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 × 20:29 × ܓܓܨܓܨ یه قدیمیܓܨ ܓܓܨ ×

دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم...

کم رنگ است ولی دورنگ نیست...

.
.
.


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/10156154_597597970329967_1673146847_n.jpg


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif


دود سیگار با یه روح بیمار

دو سه روزه بیکار

توی خونه بیدار

اشکایی که میچکه روی گیتار !


.
.
.


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif


ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...
ﻭﻟﯽ ﻧﻪ ﻋﮑﺴﯽ ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﻢ ﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ...
ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺠﯽ ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﻢ ...
ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...
ﺩﻭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﻫﺴﺖ ...
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ...
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﺭﺍ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﻧﺎﺑﻮﺩ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ...


.
.
.
http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif


احساس میکنم به هم وابسته شده ایم
دو عاشق
به دور از هرگونه شهوت
هرگونه دروغ
فقط برای هم تا همیشه
تا آخرین نفس.....
تا آن لحظه که نفسی برای فرو دادن نفس تو داشته باشم
همدم من.....سیگار من


.
.
.


https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1.0-9/1002688_617462588328246_383895258_n.jpg


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif


سیـــــــگـــار بـــدهـــید...
میـــخـــوامـــ خـــاطـــره دود کـــنــمـــ !
افـــکـــار مـــن مـــثـــل سیــــــگـــاره
تـــلخـــه !
مـــزش کـــن ؛
نـــخـــواســـتی بـــندازشـــ دور...


.
.
..


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif


راستش را بخواهی
از موقعی که رفتی هیچ چیز
تغییر
نکرده است...
من هنوز قهوه می خورم
سیگار می کشم
پیاده میرم
هستم ؛
اما . . .
تلخ تر
سردتر
تنهاتر . . .


.
.
.
http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

چرا
ترک کنم سیگار لعنتی را
که فریاد میزند
نبودنت را ؟
که در دست میگیرم بدن نرمش را
جای دستهای سردت . . .
که کام میگیرم از لبان گرمش
جای لبهای سردت که حس میکنم بودنش را..


.
.
.
http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif


چکه میکند
یادت از سقف خاطراتم
سوراخ میکند دلم را دلتنگی
سیگار
مشروب
دیگر کاری از دستشان برنمی آید!
خودت باید باشی
خودت...
باید باشیـــــــــــــ . . .

.
.
.

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/c48.0.403.403/p403x403/13183_418635594893088_210650483_n.jpg

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gifدلم شادی می خواهد
وسعتش زیاد نیست
به اندازه کف دستانت
دستانم را بگیر...


.
.
.× یکشنبه هفدهم فروردین 1393 × 20:52 × ܓܓܨܓܨ یه قدیمیܓܨ ܓܓܨ ×

به طرز تلخی...
آرامم.....
.
.http://axgig.com/images/40357603561020784819.jpg

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

سیگار کشیدن را
از دوران کودکی شروع کردم
هرچند..با این چیز ها کسی مَرد نمی شود
اما امان از نامردی ها که کودک و بزرگ و مرد و زن سرش نمی شود
مثلا خود من
عمر زیادی را
پای نامردی ها دود کردم
حتی گاهی آنقــدر پیر شدم که مُردم
- گاهی هم جوانــ مرگی سرطانی -

بگذریم...
سیگار دیگری لطفا...

.
.
.

http://axgig.com/images/56194215040277606197.jpg
http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif


از تشیـــــع جنـــازه می آیــــم!

جــای تــان خالــــی

دلـــم را با تمـــام آرزوهــــایــش

زنـــــده به گـــور کــردم . . .

.
.
.
http://axgig.com/images/78426581039650190490.jpg


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

کنار پنجره واساده بودم . . .
نگاهی به تقویم انداختم ، دی ، بهمن ، اسفند ، اسفند هم به پایان رسید !
دلم یهو ریخت ، چقدر زود میگذره این سالها . . .
دلم سوخت ، عمرم ، سالم ، به آخر رسید و من حواسم نبود !
دنبال خاطراتم گشتم ، اما انگار دیگه هیچ خاطره ای ندارم !
هر چی بود مه آلود و غمناک ، چقدر امید داشتم اوایل اون سال ، و چه نا امیدم اواخرش !
قلبم تیر میکشه ، اما تقویم میگه صبر کن تموم شه ، تموم شم. . .

امشب هم انتظار بیهوده بود ، من دیگه میدونم . . .
بالاتر از سیاهی هم رنگی هست ، همین رنگی که من دارم . . .
رنگ غم . .

.
.
.

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif


قانون جنگل را که یادت هست؟!
زخمی که میشوی از گله بیرون رانده خواهی شد؛
زخمهایت را پنهان کن،
دردهایت را بخور،
و به راهت ادامه بده "گرگ" پیر...!!


.
.
.

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

آهــــــ ــــای ســـ ـــیـــ ـــگـــاری ...
من تنهاییَت را میفهمم،
از فریب و خیانت رابطه ها بُریدی و همنشینی با زیرسیگاریت را به آدمکهای نقابدار ترجیح میدهی ...
آهــــــ ــــای ســـ ـــیـــ ـــگــــ ـــاری ...
من آن رفیق بامرامت نیستم که بگویم: نکش،میمیری... اگر به اندازۀ چند پُک میتوانی آرامش را حس کنی،بکش ...
آهــــــ ــــای ســـ ـــیـــ ـــگــــ ـــاری ...
ســـ ـــیــــ ـــگـــ ـــارت را بکش ...

.
.
.

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif


دیشب به سیگارم گفتم:
خوش بحالت
تو از من خوش بخت تری
گفت چرا؟
گفتم:تو آتش بر سر داری
و من بر دل
تو باهر پکی که بهت میزنند
خاکستر میشی
ومن با هر خاطره ای که یاد میارم آتیش میگیرم
تو دود میشی و یه بویی ازت تو هوا میمونه
اما من زیر خاک میرم و عطرمم باهام چال میشه
تو تموم میشی یه فیلتر ازت باقی میمونه و از من هیچ
دیدم دیگه بویی ازش نمیاد
سرم و چرخوندم دیدم خاموش شده
گفتم اینم آخریش که تو بادو پک به انتها میرسی
ومن سالهاست که هنوز نرسیدم
دیدی تو خوشبخت تری ؟!

.
.
.http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

دلــتنگـی فرمول پیچیده ای نیست

یک مشت بغض می خواهد

یک مشت آرزو های ترک خورده

و یک حس نرسیدن

به همین سادگی می شود دلتنگی . . ..

.

.


× شنبه نهم فروردین 1393 × 21:22 × ܓܓܨܓܨ یه قدیمیܓܨ ܓܓܨ ×صــــدایــــت ...
نیکوتـــین من اســـــــتــــ ـ ـ
آرامـــــم میکند ..!!

.
.
.

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

به ســــیـگارم قــول داده ام دیگــر درد نکــشم . . .

حســـودی اش میــشود,,,,.,,,♥♥♥,,,,,,,,

از ایـــن پـــس فــقــط سیــــگار میـــکشـــم,,,....♥♥♥,,,,....


.
.
.


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

سیگار هایم ؛

بوی خون گرفته این روزها . . .

رگ هایم ؛ بوی دود . . .


.
.
.


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif


ته سیگار هایم پوکه های خاطرات است

که شلیک می کنم وسط مغزم

می کشد مرا

اما شاید تو را فراری دهداز ذهنم

همه را خطا زدم

پاکت بعدی خشابی دیگر …


.
.
.


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif


ســــرد شــــــــــده ام

آنقــــــدر

کـــــه

از دهـــــان

دنــــــیا افـــتــــــــاده ام . . .


.
.
.http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif
دلم می گیرد !..
وقتی ..
می نویسم فقط برای تو ..
ولی ..
همه می خوانند الا تو

.
.
.
http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

به جهنم که پیر می‌‌شوی
دیوانه !!!!!
چروکِ زیر چشمانت
همانقدر زیباست
که چینِ رویِ دامنت...

.
.
.
http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

دستت که بلرزد اشتباه مینویسی

پایت که بلرزد اشتباه میروی

دلت که بلرزد

وامصیبتا…


.

.

.


http://axgig.com/images/90923633299424509400.jpg

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

امروز فهمیدم قلب هیچکس برایم نمی تپد
حتی قلب خودم
چون آن هم برای تو می تپد ...

.
.
.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/1795512_423409641136936_1302257400_n.jpg


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

2.jpg


× دوشنبه چهارم فروردین 1393 × 15:48 × ܓܓܨܓܨ یه قدیمیܓܨ ܓܓܨ ×


نصیحتم نکنید
خودم خوب میدانم

سیـــگار
امروز
درمانی
برای
روحم است ....
و
فردا
دردی
برای
جسمم!

.
.
.

http://axgig.com/images/79024272665659480740.jpg

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gifبا ســــیــــگـــارم به کام مــــرگ میروم....

اما هرگز دوباره درگیر تــــو لعــــنتی نمیشوم...!

.
.
.

http://axgig.com/images/64116852395954235810.jpg


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

ﻣـَـﺮﺩﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ . . . !
ﺑﻌﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻴﺒﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻓﻨــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﻙ ﻣﻴﮕﺮﺩﻧﺪ

.
.
.
http://axgig.com/images/74825908735286341960.jpg

http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

نه میلی هست نه حوصله ای ...

کاش میشد تنها زندگی کرد به دور از هر جنبنده ای ...

کاش فقط من بودم و سیگار ...

.
.
.

http://axgig.com/images/19255705823018508216.jpghttp://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif
میگن چرا زیاد سیگار میکشی؟
میگن چرا سیگارای سنگین میکشی؟
مگه نمی دونی رفیق ؟
دردا هم سنگین شده و هم زیاد ...

.
.
.


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

از عجایب سیگار همین بس که
آتشش آرامت میکند در برابر کسی که دلت را آتش زده . . . !

.
.
.


.


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

مـَن از زنـدگــي كـردن ارضـا شـُـدم ، بـَـقـــیــــه زنـدگــی رو شـُما بـُکُـنــیـــد... :|

.
.
.http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

از زخم ها..باشد برایت می نویسم
بنشین ولی قبلش بگو سیگار داری؟

.
.
.


http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2097.gif

http://axgig.com/images/71313287100648139036.jpg


× چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 × 20:47 × ܓܓܨܓܨ یه قدیمیܓܨ ܓܓܨ ×